HUUROVEREENKOMST
"Le Coderc" Le Repaire 24620 Les Eyzies de Tayac - France

Ondergetekende(n) :
Adres :
Postcode :
Woonplaats/ Land :
Email:

verklaart hierbij te hebben gehuurd, vakantiewoning 'Le Coderc'

van tot zijnde we(e)k(en)
voor personen,(waarvan kinderen in de leeftijd van jaar)
voor een totale huursom van
zegge
(woonplaats) (datum)
Handtekening:  

Gelieve dit forumulier in te vullen en op te sturen naar:

G Henselmans
Le Repaire-La Valette
24620 Les Eyzies de Tayac
France

Gelieve voor het invullen van dit huurcontract even te bellen, dan kunnen wij het huis voor u vastleggen. Na ontvangst van Uw aanbetaling van 50% van de huursom binnen 10 dagen na dagtekening van dit huurcontract, is het huis definitief voor u gereserveerd. U ontvangt dit formulier voor akkoord ondertekend retour, als bewijs van deze reservering. Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de huurdatum betaald te zijn. Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten. Het gebruik van huis, zwembad en terrein is voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade. Schoonmaakkosten en eventuele bijkomende kosten worden ter plaatse vor het vertrek afgerekend. De vakantiewoning staat op bovenvermelde datum vanaf 16.00 uur tot uw beschikking. Tevens wordt u vriendelijk verzocht de vakantiewoning op de laatste dag van uw verblijf om 10.00 uur verlaten te hebben. Wilt u zich zoveel mogelijk aan deze tijden houden?